Handgemaakt papier uit India.

Meer info over handgemaakt papier uit India.

In het Zuiden van India zit leverancier van het eerste uur ‘Handmade Paper’, onderdeel van de Sri Aurobindo Ashram te Pondicherry. Deze
leefgemeenschap is gefundeerd op de filosofie van Sri Aurobindo, die internationale bekendheid heeft verworven met zijn ideeën. De werkplaats is opgericht met hulp van de regering, die ter bestrijding van de werkloosheid in de vijftiger jaren een programma ontwikkelde om het handwerk op het platteland te stimuleren. Onder leiding van de hiertoe ingestelde commissie leerde de lokale ongeschoolde bevolking oude ambachten uit te oefenen, waaronder het maken van papier. Inmiddels werkt onze importeur samen met een 13-tal leveranciers die samen de collecties produceren.